Kontakt

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie Marta Królikowska

ul. Kłobucka 23c lok. 102
02-699 Warszawa

Tel.
(22) 415 – 37 – 27
Fax (22) 121 – 90 – 89

Numer rachunku bankowego kancelarii :
PeKaO S. A. VII O/Warszawa
41 1240 1109 1111 0010 4313 6585

Przyjęcia Interesantów:
Wtorek 14.00 – 18.00
Czwartek 9.00 – 13.00

Adres e-mail: info@komorniksadowy.waw.pl