O kancelarii

Komornik Marta Królikowska w swojej pracy w celu szybkiego i skutecznego przeprowadzenia poszukiwania majątku dłużnika i przeprowadzenia egzekucji wykorzystuje systemy:

  • e-Sąd – EPU : obsługa wniosków i tytułów egzekucyjnych składanych do kancelarii w formie elektronicznej;
  • Ognivo – elektroniczny system do poszukiwania rachunków bankowych dłużników;
  • Elektroniczne zapytanie do ZUS o płatnika składek;
  • Elektroniczne CPD – zapytanie elektroniczne do Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA w celu ustalenia danych osobowych i adresowych dłużnika;
  • Elektroniczny CEPiK – elektroniczny dostęp do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców
  • elektroniczne KW – dostęp do Elektronicznych Ksiąg Wieczystych
  • baza CEIDG – elektroniczny dostęp do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
ognivo ezus epu cepik