Właściwość terytorialna

Rewirem komorniczym komornika sądowego Marty Królikowskiej jest obszar właściwości Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie.
Są to dzielnice: Mokotów, Ursynów, Wilanów.

Komornik Sądowy Warszawa

Zgodnie z decyzją wierzycieli, którzy mają prawo wyboru komornika sądowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej komornik Marta Królikowska wykonuje orzeczenia sądowe w sprawach o roszczenie pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń na terenie całego kraju.

Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego.

Należy pamiętać, że zgodnie z Ust. 6 wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika. W praktyce oznacza to dołączenie we wniosku klauzuli iż „wyboru komornika dokonano na podstawie art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji”.